strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o pow. 34,70 m2, 1 pokój 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 34,70 m2, 1 pokój 
Cena wywoławcza: 68 094,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2471/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 października 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny nr 44 zlokalizowany w Tarnowie przy ul. Wiejskiej 4 w skład którego wchodzi jeden pokój, przedpokój, łazienka wraz z WC, kuchnia oraz przynależna piwnica nr 44. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 34,70 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00131613/3. Budynek w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mościce” Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 35/4416 części udziału w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Prawo własności do lokalu mieszkalnego przysługuje (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 90 793,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 68 094,75 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 12.10.2015 r. oraz 19.10.2015 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiejska
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone