strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomość o pow. 0,0863 ha, lokal mieszkalny o pow. 60,64 m2, lokal mieszkalny o pow. 74,45 m2, działka o pow. 2,84 ha, działka o pow. 0,51 ha, działki o pow. 3,48 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-13
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 0,0863 ha, lokal mieszkalny o pow. 60,64 m2, lokal mieszkalny o pow. 74,45 m2, działka o pow. 2,84 ha, działka o pow. 0,51 ha, działki o pow. 3,48 ha
Cena wywoławcza: 3 315,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 996/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

13 października 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

Godz. 10:00

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczonej nr geodezyjnym 1494 i powierzchni 0,0863 ha położonej w obrębie 0024 Narew.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00008595/2.

Suma oszacowania wynosi 355 836,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 266 877,00 zł.

Rękojmia 35 583,60 zł.

 

Godz. 10:30

Druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 60,64 m2 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Lipowej nr 178 w Hajnówce posiadającego  założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00026908/2 stanowiącego własność dłużnika w 1/2 części. 

Suma oszacowania (udziału dłużnika) wynosi 65 217,00 zł.

Cena wywołania (udziału dłużnika) jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 478,00 zł.

Rękojmia 6 521,70 zł.

 

Godz. 11:00

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Nurzec Stacja, ul. Świerczewskiego 135 oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni 74,45 m2 oraz związany z lokalem udział w wysokości 7445/570811 części we współwłasności działek nr 1178/14, 1178/31 i 1178/32 oraz wspólności przymusowej wspólnej części budynku, dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą nr BI3P/00029737/0.

Suma oszacowania wynosi 40 724,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 543,00 zł.

Rękojmia 4 072,40 zł.

 

Godz. 11:30

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Moczydły Pszczółki oznaczonej jako działka nr 28 o powierzchni 2,84 ha.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00024913/3.

Działka nr 28 o pow. 2,84 ha

Suma oszacowania wynosi 72 387,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 290,25 zł.

Rękojmia 7 238,70 zł.

 

Godz. 12:00

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie gruntów w miejscowości Siedlece oznaczonej jako działka nr 11/1 o pow. 0,51 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00061347/1.

Suma oszacowania wynosi 8 778,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 583,50 zł.

Rękojmia 877,80 zł.

 

Pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie gruntów w miejscowości Siekluki oznaczonej jako działki o nr geodezyjnych 554, 564, 697 posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim nr BI1P/00049384/2.

Działka nr 554 o powierzchni 0,3901 ha.

Suma oszacowania wynosi 6 629,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 971,75 zł.

Rękojmia 662,90 zł.

Działka nr 564 o powierzchni 0,2601 ha.

Suma oszacowania wynosi 4 420,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 315,00 zł.

Rękojmia 442,00 zł.

Działka nr 697 o powierzchni 0,3758 ha.

Suma oszacowania wynosi 6 386,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 789,50 zł.

Rękojmia 638,60 zł.

 

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w obrębie gruntów w miejscowości Siedlece oznaczonej jako działki o nr geodezyjnych 21 i 24/2 (zabudowana budynkiem jednorodzinnym, budynkiem inwentarskim, budynkiem stodoły, garażem murowanym) o łącznej pow. 3,48 ha,

posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o nr BI1P/00072654/6.

Działka nr 21 o powierzchni 0,93 ha.

Suma oszacowania wynosi 16 083,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 062,25 zł.

Rękojmia 1 608,30 zł.

Działka nr 24/2 o powierzchni 2,55 ha.

Suma oszacowania wynosi 364 858,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 273 643,50 zł.

Rękojmia 36 485,80 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia sic postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Narew, Hajnówka, Nurzec Stacja, Moczydły Pszczółki, Siedlce, Siekluki,  
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone