strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Patryk Duda
Lokal mieszkalny o pow. 35,40 m2, piwnica 1,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 35,40 m2, piwnica 1,60 m2
Cena wywoławcza: 130 506,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 922/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 14:45

 

w sali nr D -117 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kraków przy ul. Różyckiego 5/110, składającego się z 2 pokoi (w tym jeden przechodni), przedpokoju, ciemnej kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 35,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 1,60 m2, posiadającego założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00293427/4 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,

stanowiącego własność na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej dłużników:

(...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 008,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 130 506,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 401,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001

Deutsche Bank PBC SA Centrum Operacji Bankowych

Nieruchomość można oglądać w dniu 6.10.2015 r. w godz. 14:30-15:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Różyckiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone