strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas
Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 549/4 – dwa udziały po 1/2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 08:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 549/4 – dwa udziały po 1/2
Cena wywoławcza: 80 916,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 294/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

KM 294/14 i inne

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

21 października 2015 r. o godz. 8:45

 

w sali nr 123 Sądu Rejonowego w Bochni przy ul. Kościuszki 4 w Bochni odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomość gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 549/4 położonej w miejscowości Stanisławice, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00081774/9.

2) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomość gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 549/4 położonej w miejscowości Stanisławice, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00081774/9.

 

Nieruchomość położona przy bocznej drodze asfaltowej o charakterze publicznym. Zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym oraz budynkiem gospodarczym, pozostała część porośnięta trawą oraz pojedynczymi nasadzeniami. W części wschodniej nieruchomości fundamenty pod budynek mieszkalny.

 

Nieruchomość obciążona dożywotnią, bezpłatną i niepodzielną służebnością mieszkania w budynku mieszkalnym.

 

Nieruchomość oszacowana na łączną kwotę 215 778,00 zł. Udział w prawie własności nieruchomości wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę 107 889,00 zł.

Cena wywoławcza każdego z udziałów w prawie własności nieruchomości wynosi 3/4 wartości oszacowania udziału, tj. kwotę 80 916,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w prawie własności nieruchomości, tj. kwotę 10 788,90 zł w gotówce lub na konto komornika nr 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540 najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku bankowym komornika). W tytule wpłaty konieczne jest określenie udziału w nieruchomości (nr 1 lub 2), którego dotyczy wadium.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 14 października 2015 r. od godz. 12:00 do 13:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20 ( tel. (14) 614 55 03 ).

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Stanisławice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone