strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BUSKU - ZDROJU KATARZYNA BLICHARSKA Kancelaria komornicza w Busku - Zdroju
Lokal mieszkalny o pow. 46,30 m2, 2 pokoje, balkon
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,30 m2, 2 pokoje, balkon
Cena wywoławcza: 22 924,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 26/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Katarzyna Blicharska   zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ułamkowej części w wysokości 1/4 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Busko-Zdrój, os. Andersa 1/24, należącego  do dłużnika (…).  Dla lokalu nr 24 nie została założona odrębna księga wieczysta.  Budynek, w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na działce 40/30. Szacowany  lokal położony jest na I piętrze w budynku wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym. Lokal nr 24 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, a jego pow. użytkowa stanowi 46,30 m2. Lokal posiada balkon oraz przypisana jest do lokalu piwnica o pow. ok. 7 m2.

 

Wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego została ustalona  na kwotę 137 548,00 zł, zaś wartość udziału dłużnika w przedmiotowym prawie została wyszacowana na kwotę 34 387,00 zł.

Cena wywoławcza z udziału dłużnika w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 22 924,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 438,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii, a także na konto komornika: 23 1240 1372 1111 0010 5596 6022.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:30,  oraz przeglądać w sądzie  akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Andersa
Miasto: Busko-Zdrój
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone