strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Lokal niemieszkalny położony w Krakowie
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-02
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny położony w Krakowie
Cena wywoławcza: 105 071,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 345/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

2 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, s. D-29, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, tj. lokalu niemieszkalnego nr LU 2, położnego w Krakowie-Podgórzu przy ul. Bujaka 16a, stanowiącego własność dłużnika: Joanna Mazur, ul. Włodkowica 7/40, 31-452 Kraków, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00346904/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 157 607,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 105 071,33 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 33/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 760,70 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 70/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 §1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po tym terminie wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 26 października 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bujaka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone