strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Zabudowana nieruchomość pow. 0,0357 ha, budynek mieszkalny, garaż
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 10:25:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość pow. 0,0357 ha, budynek mieszkalny, garaż
Cena wywoławcza: 78 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1767/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI

nr KW RA1R/00045363/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 października 2015 r. o godz. 10:25

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Struga 63 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącej: nieruchomość gruntową zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej 158,68 m2 oraz murowanym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 40,40 m2, oznaczonej jako działka nr 14/1 o pow. 0,0357 ha, należącego do dłużnika: (…), położonej: 26-600 Radom, Wesoła 28, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00045363/3.

 

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Radomiu (VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wesoła
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone