strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Nowym Sączu Jakub Jeż
Działki o łącznej powierzchni 0,20007 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 0,20007 ha
Cena wywoławcza: 42 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1849/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Jakub Jeż zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 października 2015 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska 3, sala nr 102, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej o niskiej intensywności, w miejscowości Przydonica w gminie Gródek n. Dunajcem. Nieruchomość składa się z niezabudowanych dz. ew. nr 703/2 i 703/4 o łącznej pow. 0,20007 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00112081/2; stanowiącej własność dłużnika (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 63 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 42 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 300,00 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można uiścić także na rachunek komornika: Deutsche Bank PBC SA 25 1910 1048 3000 1792 1121 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (18) 444 22 88

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przydonica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone