strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Jerzy Rdzanek
Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-07
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej
Cena wywoławcza: 450 353,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2016/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OL1P/00036517/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Waldemar Maciejczyk na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Waldemar Maciejczyk, Kancelaria komornicza
w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 47 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wydzielonych części nieruchomości OLI P/00036517/2 stanowiących:

 

I. działka 198/14 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041338/1

II. działka 198/15 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041337/4

III. działka 198/20 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041339/8

IV. działka 198/21 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041335/0

V. działka 198/37 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041336/0

VI. działka 198/44 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041342/2

VII. działka 198/45 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041340/8

VIII. działka 198/48 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLI P/00041341/5

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej typu MB „Mistral” lub zabudowie wolnostojącej typu MP „Kadet” na osiedlu mieszkalnym „Wrota Mazur” należącej do dłużnika: (…) położonych w miejscowości IMIONEK k. Pisza.

 

I. Suma oszacowania działki 198/14 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041338/1 wynosi 680 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 453 520,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu ww. działki powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 028,00 zł.

II. Suma oszacowania działki 198/15 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041337/4 wynosi 675 530,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 450 353,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 553,00 zł.

III. Suma oszacowania działki 198/20 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041339/8 wynosi 678 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 452 213,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 832,00 .

IV. Suma oszacowania działki 198/21 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1P/00041335/0 wynosi 676 840,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 451 226,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 684,00 zł.

V. Suma oszacowania działki 198/37 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1P/00041336/0 wynosi 681 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 233,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 135,00 zł.

VI. Suma oszacowania działki 198/44 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041342/2 wynosi 680 770,00 , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 453 846,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 077,00 .

VII. Suma oszacowania działki działka 198/45 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041340/8 wynosi 679 630,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 453 086,66 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 963,00 zł.

VIII. Suma oszacowania działki 198/48 dla której Sąd Rejonowy w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OLIP/00041341/5 wynosi 681 350,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 233,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 135,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Centrala 94 9364 0000 2002 0011 0927 0001

w tytule wskazując sygnaturę sprawy oraz nr działki, na którą dokonywana jest wpłata rękojmi.

Każda z działek licytowana będzie osobno.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Piszu przy ul. Warszawskiej 47 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nic mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Imionek
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone