strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Sword Media Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – SWORD MEDIA
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-01
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – SWORD MEDIA
Cena wywoławcza: 304 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości

SWORD MEDIA  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Dziekanowie Polskim

ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości

 

 

 1. Przedmiot przetargu stanowi przedsiębiorstwo SWORD MEDIA Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa zostały wykazane w weryfikacji opisu i oszacowania sporządzonego przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego wyznaczonego do wyceny majątku
  w postępowaniu upadłościowym.
 1. Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 304 000,00 zł (słownie: trzysta cztery tysiące) złotych.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% szacunkowej wartości przedmiotu przetargu, tj. 30 400,00 zł, na konto Sword Media Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 97 1160 2202 0000 0002 1423 1900.
 1. Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2015 r., osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czernikowskiej 100 A w Warszawie lub poprzez wysłanie oferty listem poleconym na adres Sądu Rejonowego dla  m.st. Warszawy,
  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A z oznaczeniem sygn. akt: X GUp 64/12,
  zaś otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 października 2015 r., o godz. 13:30 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A , 00-454 Warszawa, w sali nr A 119.
 1. Sędzia-komisarz i syndyk zastrzegają sobie w każdym czasie i bez podania przyczyny prawo odwołania przetargu, a także jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego.
 1. Szczegółowy wykaz przedmiotu przetargu, inne informacje w tym wgląd
  do oszacowania przedsiębiorstwa oraz regulaminu przetargu można uzyskać
  w kancelarii syndyka Haliny Lechmańskiej w Warszawie przy ul. Witkiewicza 14 (tel. (22) 676 11 99).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dziekanów Polski
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone