strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej Radosław Wacowski
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, Wrocław
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-06
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, Wrocław
Cena wywoławcza: 560 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 279/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00087598/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Radosław Wacowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu  

 

6 października 2015 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5 w sali nr 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej  do dłużnika: (…), położonej: 51-420 Wrocław, ul. Jaskółcza 10A, numer działki 47/2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00087598/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie półzwartej, dwukondygnacyjny,
z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Budynek ścianą południową przylega
do sąsiedniego budynku o numerze administracyjnym nr 10. Budynek wzniesiony
w technologii tradycyjnej, murowany. Teren działki płaski, ogrodzony. Wejście na teren nieruchomości i wjazd do garażu od strony ul. Jaskółczej. Teren zagospodarowany zielenią ozdobną. Elementy utwardzeń wykonane z kostki betonowej oraz betonowych płyt kratowych.  Działka posiada dostęp komunikacyjny do drogi publicznej, którą stanowi ulica Jaskółcza (dz. nr 19/4), stanowiąca własność gminy Wrocław. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz elektroenergetyczną.

 

Suma oszacowania wynosi 747 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 560 250,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 700,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

18 1050 1575 1000 0023 5232 8864

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu, ul. Szewska 72

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 29.09.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w  kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 341 91 31

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jaskółcza
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone