strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gnieźnie Andrzej Kramer
Działka o pow. 792 m2, budynek o pow. 293 m2 i budynek portierni 14,20 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-12
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 792 m2, budynek o pow. 293 m2 i budynek portierni 14,20 m2
Cena wywoławcza: 75 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 439/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Andrzej Kramer mający kancelarię komorniczą w Gnieźnie przy ul. Tumskiej 3, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

12 października 2015 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej 10 blok „B” sala nr 49 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

WRAZ Z PRAWEM UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU

 

stanowiącej: działkę nr 7/33 o pow. 792 m2 oddaną w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 roku, zabudowaną parterowym, wykonanym w technologii tradycyjnej w konstrukcji stalowej, bez podpiwniczenia, wolnostojącym budynkiem ogólnego przeznaczenia o pow. użytkowej około 293,00 m2, oraz budynkiem portierni o pow. użytkowej około 14,20 m2. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezna działka nr 7/33 leży w strefie przemysłowej.

Położonej: ul. Kolejowa, Gniezno, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie,

zapisanej w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie V Wydział Ksiąg Wieczystych pod numerem KW PO1G/00054675/0.

 

Suma oszacowania wynosi: 100 200,00 zł.

Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 75 150,00 zł.

Przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie: 10 020,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika:

nr 80 1020 4115 0000 9702 0004 0196 PKO BP SA O. Gniezno

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: (61) 425 98 86

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolejowa
Miasto: Gniezno
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone