strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 85,93 m2, piwnica 19 67 m2,
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 85,93 m2, piwnica 19 67 m2,
Cena wywoławcza: 88 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2241/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00029656/4

 

ICo 1183/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 listopada 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 51, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…). Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny  położony w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki 43/ 1 mieszczący się na parterze budynku wielorodzinnego, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki  i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 85,93 m2, oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 19,67 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00029656/4. Z własnością lokalu związany jest udział, w 1541/10000 częściach, we współużytkowaniu wieczystym do dnia 15.07.2098 r. działki nr 253 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0980 ha, oraz we współwłasności wspólnych części budynku na tym gruncie posadowionego, objętych księgą wieczystą OP1B/00029611/7.

 

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 88 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej  w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone