strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 615 m2, niezabudowana nieruchomość o powierzchni539 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-04
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 615 m2, niezabudowana nieruchomość o powierzchni539 m2
Cena wywoławcza: 139 074,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2487/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom Alicji Bieleckiej-Pieczka i Leszkowi Pieczka, zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 KPC, że w dniu

 

4 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1. Nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 376/13 o powierzchni 615 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 392,96 m2, położonej w Krakowie przy ul. Czechowicza 2c, obręb 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00149995/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 478 547,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 108 910,25 zł.

 

2. Nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki nr 376/18 o pow. 539 m2, położonej w Krakowie przy ul. Czechowicza, obręb 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00149996/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 185 432,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 139 074,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001. Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 22 października 2015 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czechowicza
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone