strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Poznaniu
Ruchomości: samochód ciężarowy, wózek widłowy, frezarka, okleiniarka - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
(pojazdy - ciężarowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości: samochód ciężarowy, wózek widłowy, frezarka, okleiniarka - Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
Cena wywoławcza: 1 125,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

8 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: Gniazdów 12, 63-460 Nowe Skalmierzyce, celem uregulowania należności na rzecz: NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W OSTROWIE WIELOKOPOLSKIM, odbędzie się

 

SPRZEDAŻ Z LICYTACJI

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 31.10.2014 r., należących do (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/Opis

Ilość/ Jednostka miary

Wartość

szacunkowa

Cena wywołania

 

       

1.

Wózek widłowy CLARK, rok prod. 1970, nr fabryczny DC 50B.28.GEF 029

1 szt.

1 500,00 zł

1 125,00 zł

2.

Frezarka, kolor zielony, nazwa fabryczna FG2, nr seryjny 031, rok prod. 1998

1 szt.

4 500,00 zł

3 375,00 zł

3.

Okleiniarka krzywoliniowa, nr seryjny 500687, rok prod.  2005

1 szt.

4 000,00 zł

3 000,00 zł

 

 

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu 8.10.2015 r. od godz. 8:00 do godz. 9:30 w Gniazdowie 12, 63-460 Nowe Skalmierzyce.

Informacje o zajętych ruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu (62) 595 54 06 lub w Urzędzie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego 45 – pok. 406.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Wadium należy wpłacić w dniu licytacji, tj. 8.10.2015 r. od 8:00 do godz. 9:30 w miejscu przeprowadzania licytacji.

Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem  wadium.

Zgodnie z art. 107 §1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 229 r. poz. 1954 ze zmianami) nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gniazdów
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone