strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działki o łącznej pow. 7,8000 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 7,8000 ha
Cena wywoławcza: 8 469,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 205/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 października 2015 r. godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolno-leśnej położonej w miejscowości Źwiartówek Kolonia, gmina Rachanie oznaczonej numerami działek 135, 136/1 arkusz ewidencyjny 1 o łącznej powierzchni 7,8000 ha. W skład nieruchomości wchodzą grunty rolne, grunty leśne wraz z drzewostanem. Działka nr 135 arkusz ewidencyjny 1 zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalny i piwnicą murowaną. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00032235/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

- wartość szacunkowa działki nr 135 o powierzchni 6,72 ha 107 237,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 80 427,75 zł.

Wysokość rękojmi 10 723,70 zł.

- wartość szacunkowa działki nr 136/1 o powierzchni 1,08 ha 11 292,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 8 469,00 zł.

Wysokość rękojmi 1 129,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Źwiartówek Kolonia
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone