strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 304 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 304 m2
Cena wywoławcza: 424 425,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 897/13
Opis:

 

 

Sygn. akt KM 897/13

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 października 2015 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świętochny 10, działka nr 50/17, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi KW PO2P/00053966/6. Nieruchomość stanowi własność dłużników (…).

 

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi działka nr 50/17, o powierzchni 304 m2. Stan zagospodarowania nieruchomości przyjęto jako korzystny. Uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna, wodna, gazowa oraz kanalizacyjna. Na przedmiotowej nieruchomości mieści się budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie bliźniaczej. Budynek wybudowany w latach 80. XX wieku, posiada trzy kondygnacje nadziemne (przyziemie, wysoki parter oraz piętro). W poziomie przyziemia znajduje się jednostanowiskowy garaż wraz z kanałem technicznym. Powierzchnia użytkowa budynku: 175,11 m2.

 

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 565 900,00 zł. Cena wywołania wynosi 424 425,00 zł i stanowi 3/4 ceny oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 56 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w formie przelewu na rachunek bankowy Komornika, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP S.A. I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie ustalone z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Świętochny
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone