strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działki w miejscowości Kuchary
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w miejscowości Kuchary
Cena wywoławcza: 1 290,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1035/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2015 r. o godz. 8:30

 

w sali E-304 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 168 o powierzchni 4,1385 ha – objętą: KW KR1H/00011049/2; działka o kształcie regularnym, prostokątnym, z dostępem do drogi asfaltowej, zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny dwupiętrowy, kryty dachem dwuspadowym na drewnianej więźbie. Dach nieocieplony, kryty blachodachówką. Dom wykonany w technologii tradycyjnej, otynkowany, malowany, ocieplony. Pow. użytkowa ok. 150 m2. Budynki gospodarcze wykonane z cegły i pustaka kryte dachówką i blachą falistą.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 446 o pow. 0,5454 ha – objętą: KW KR1H/00011048/5; użytki rolne ŁIV, ŁIII – łąki; kształt o wsp. 0,3; otoczenie rolnicze.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 172/44 o pow. 0,1524 ha – objętą: KW KR1H/00011048/5; użytki rolne ŁIV, ŁV – łąki; kształt o wsp. 0,09; otoczenie rolnicze.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 40/2 o pow. 0,6236 ha – niezabudowaną, objętą: KW KR1H/00011048/5; użytki rolne ŁIII – łąki; kształt o wsp. 0,8; otoczenie rolnicze.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 217/2 o pow. 0,1680 ha – objętą: KW KR1H/00003819/2; użytki rolne ŁII – łąki; kształt o wsp. 0,7; otoczenie rolnicze.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 216 o pow. 0,0814 ha – objętą: KW KR1H/00003819/2; użytki rolne ŁII, łąki; kształt o wsp. 0,7; otoczenie rolnicze.

       nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 124 o pow. 1,9022 ha – objętą: KW KR1H/00011091/1; grunt o klasie bonitacji: RII, RIIIa, RIVb posiada dostęp do drogi, kształt o wsp. 0,4.

        nieruchomości położonej w miejscowości Kuchary – gmina Nowe Brzesko, stanowiącej działkę nr 194 o pow. 0,6690 ha – objętą: KW KR1H/00023963/2; grunt o klasie bonitacji: RII, RIIIa, posiada dostęp do drogi.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością (…)

(Księgę Wieczystą dla wskazanych nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach przy ul. Kosynierów 28)

 

Działka nr 168 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00011049/2 oszacowana jest na kwotę: 251 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 188 475,00 zł.

Działka nr 446 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00011048/5 oszacowana jest na kwotę: 9 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 275,00 zł.

Działka nr 172/44 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00011048/5 oszacowana jest na kwotę: 2 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 025,00 zł.

Działka nr 40/2 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00011048/5 oszacowana jest na kwotę: 12 900,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 290,00 zł.

Działka nr 217/2 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00003819/2 oszacowana jest na kwotę: 3 500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 625,00 zł.

Działka nr 216 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00003819/2 oszacowana jest na kwotę: 1 700,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 275,00 zł.

Działka nr 124 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00011091/1 oszacowana jest na kwotę: 61 600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 200,00 zł.

Działka nr 194 położona w miejscowości Kuchary i objęta KW KR1H/00023963/2 oszacowana jest na kwotę: 14 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.

- przy licytacji działki nr 168 objętej KR1H/00011049/2 kwotę: 25 130,00 zł.

- przy licytacji działki nr 446 objętej KR1H/00011048/5 kwotę: 970,00 zł.

- przy licytacji działki nr 172/44 objętej KR1H/00011048/5 kwotę: 270,00 zł.

- przy licytacji działki nr 40/2 objętej KR1H/00011048/5 kwotę: 1 290,00 zł.

- przy licytacji działki nr 217/2 objętej KR1H/00003819/2 kwotę: 350,00 zł.

- przy licytacji działki nr 216 objętej KR1H/00003819/2 kwotę: 170,00 zł.

- przy licytacji działki nr 124 objętej KR1H/00011091/1 kwotę: 6 160,00 zł.

- przy licytacji działki nr 194 objętej KR1H/00023963/2 kwotę: 1 430,00 zł.

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska numer:

71 8619 0006 0030 0025 8007 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie VII KMP 772/12” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika znajdującym się w Krakowie, - ul. Nowohucka 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kuchary
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone