strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Lokal mieszkalny o pow. 43,99 m2, 2 pokoje 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 43,99 m2, 2 pokoje 
Cena wywoławcza: 94 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1116/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2015 r. o godz. 12:00

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,99 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju wraz z udziałem 650/10000 w prawie własności budynków mieszkalnych nr ewid. 394 i 396 oraz w budynkach  innych niemieszkalnych nr ewid. 383, 386, 388, 389, 391, 393 oraz udziałem 650/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 104/2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Goleniów przy ul. Nadrzeczna 1/1. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00039762/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142 000,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 94 666,67 zł.

Rękojmia wynosi 14 200,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 17.11.2015 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nadrzeczna
Miasto: Goleniów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone