strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działki o pow. 9,2500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 9,2500 ha
Cena wywoławcza: 33 777,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1383/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 października 2015 r. godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Steniatyn Kolonia, gmina Łaszczów oznaczonej numerami działek 14/2, 74 arkusz 2 oraz 66/2, 128, 173/1 arkusz 3 o łącznej powierzchni 9,2500 ha. Działka nr 74 arkusz 2 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarskimi oraz innymi elementami zagospodarowania terenu. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00046503/2 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

 

- wartość szacunkowa działki nr 74 o powierzchni 0,75 ha pomniejszona o służebność osobistą 123 160,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 92 370,00 zł.

Wysokość rękojmi 12 316,00 zł.

- wartość szacunkowa działki nr 14/2 o powierzchni 2,00 ha 101 933,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 76 449,75 zł.

Wysokość rękojmi 10 193,30 zł.

- wartość szacunkowa działki nr 66/2 o powierzchni 2,75 ha 127 416,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 95 562,00 zł.

Wysokość rękojmi 12 741,60 zł.

- wartość szacunkowa działki nr 128 o powierzchni 2,67 ha 123 710,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 92 782,50 zł.

Wysokość rękojmi 12 371,00 zł.

- wartość szacunkowa działki nr 173/1 o powierzchni 1,08 ha 45 036,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 33 777,00 zł.

Wysokość rękojmi 4 503,60 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Steniatyn Kolonia
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone