strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal o pow. 28,26 m2, nieruchomość gruntowa o pow. 59,0 m2 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 28,26 m2, nieruchomość gruntowa o pow. 59,0 m2 
Cena wywoławcza: 68 094,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1875/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 listopada 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do dłużnika: (…) opisanych jako:

1. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości: Tarnów, ul. Reja 11/5 obr. 274, (dawna kolonia kolejowa), znajdujący się na II piętrze budynku stanowiącego zarazem poddasze, powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 28,26 m2, składa się z pomieszczenia kuchennego wraz z częścią sypialną. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00122387/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 23 934,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 17 950,50 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 50/100).

 

2. Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Pogórska Wola 251, gmina Skrzyszów, objęta księgą wieczystą nr TR1T/00101690/7 opisana jako działka gruntowa nr 798 o powierzchni 2,68 ha, o powierzchni użytkowej 59,0 m2. Działka częściowo zabudowa drewnianym budynkiem mieszkalnym parterowym oraz budynkami gospodarczymi: stajnią ze stodołą, dwoma drewnianymi szopami, pozostałą częścią działki stanowią tereny rolne oraz leśne.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89 812,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście złotych ).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 359,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość położoną w Tarnowie przy ul. Reja 11/5 można oglądać w dniu 20.10.2015 r. 27.10.2015 w godz. 10:00-11:00, natomiast nieruchomość położoną w Pogórskiej Woli w dniu 20.10.2015 r. 27.10.2015 w godz. 11:30-12:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Reja
Miasto: Tarnów, Pogórska Wola
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone