strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAREDI Mankiewicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż samochodów osobowych – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Sp. j.
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż samochodów osobowych – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Sp. j.
Cena wywoławcza: 4 206,60
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości  PH-U „MAREDI” Mankiewicz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej                 z siedzibą w Łodzi ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

1. samochodu osobowego marki Fiat BRAVO 1,6 o nr rejestracyjnym EL 813FP, nr nadwozia ZFA19800004166338, rok produkcji 2008, za cenę minimalną 12 177,00 zł brutto;

2. samochodu osobowo-ciężarowego Citroen Jumpy 1,9D o nr rejestracyjnym EL 71059, nr nadwozia VF7U6UU0012393416, rok produkcji 1998, za cenę minimalną 4 206,60 brutto.

 

Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23 października 2015 roku do godz. 15:00 na adres: Kancelaria Syndyka Ryszard Lesiuk, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu samochodu osobowego” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania składającego ofertę/nazwę firmy, siedzibę, NIP, proponowaną cenę, potwierdzenie wpłaty wadium oraz oświadczenie                        o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu.

 

Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, na rachunek bankowy masy upadłości: Deutsche Bank Polska S.A. 33 1910 1048 2783 5476 5023 0001 do dnia 23 października 2015 r.

Nieoprocentowane wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs ofert zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Nieoprocentowane wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od zakończenia konkursu ofert. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku o godz. 11:00                                          w Kancelarii Syndyka przy  ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi.

Szczegółowe informacje pod  numerem telefonu 501 413 284.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone