strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Adam Piecuch
Działki rolne i leśne, Lewin Brzeski
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działki rolne i leśne, Lewin Brzeski
Cena wywoławcza: 9 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 275/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch (tel. (77) 416 50 22, fax (77) 444 01 55) ogłasza, że dnia

 

26 października 2015 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki oznaczone numerami 290/2 AM1 432 i 434 AM11 obrębu Lewin Brzeski położone na południe od rzeki Nysy Kłodzkiej w sąsiedztwie pożwirowych zbiorników wodnych. Działka nr 209/2 AM 1 o powierzchni 0,0872 ha stanowi łąki trwałe klasy VI. Jest to działka położona w kompleksie działek rolnych i leśnych o kształcie trójkąta. Teren działki płaski. Dojazd do działki drogami utwardzonymi. Działka nr 432 AM 11 o powierzchni 0,0608 ha stanowi łąki trwałe klasy V, działka nr 434 AM 11 o powierzchni 0,6054 ha stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione klasy LZ-ŁV, działki te rozdziela koryto odnogi rzeki Ścinawa Niemodlińska. Działki nr 432 i 434 o nieregularnym kształcie, teren działek płaski, drzewa rosnące na przedmiotowych działkach to w większości dęby. Działki położone w kompleksie terenów rolniczych oraz terenów stanowiących wody powierzchniowe śródlądowe. Dojazd do działek nr 432 i 434 drogami gruntowymi. Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego teren położenia nieruchomości to tereny trwałych użytków zielonych bez prawa zabudowy (dz. nr 290/2) oraz tereny rolnicze wyłączone z zabudowy (dz. nr 432 i 434)

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Lewin Brzeski,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1B/00040430/7.

 

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 200,00 zł.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

15 1020 3668 0000 5102 0094 4140

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lewin Brzeski
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone