strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie
Lokal mieszkalny o powierzchni 60,30 m2, nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,6383 ha
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 60,30 m2, nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,6383 ha
Cena wywoławcza: 11 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1154/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. Ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie (adres spółdzielni ul. Cicha 6), o powierzchni użytkowej 60,30 m2 położonego w Lubartowie przy ul. Powstańców Warszawy 75/3, dla którego Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LU1A/00052709/9.

 

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  138 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2. Nieruchomości położonej we wsi Chudowola, gmina Michów stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną  nr 502/1 o powierzchni 0,6383 ha, na której  znajduje się zbiornik wodny (staw), dla której  Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1A/00076482/5.

 

Suma oszacowania wynosi 17 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 11 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 700,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP S.A. O. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lubartów, Chudowola
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone