strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jarocinie Tomasz Wejman
Działka gruntu o pow. 2 303 m2, prawo użytkowania
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o pow. 2 303 m2, prawo użytkowania
Cena wywoławcza: 21 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 31/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

należącego do dłużnika (…) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Kotlin (działka nr 1061/2), 63-220 Kotlin, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00029108/3.

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjne numerem 1061/2 o powierzchni 2 303 m2, położonej jest w strefie peryferyjnej miejscowości Kotlin, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjno-usługowej.

Nieruchomość jest obciążona:

- służebnością gruntową przechodu i przejazdu ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1058/1,

- nieodpłatnym i dożywotnim prawem użytkowania całej nieruchomości ustanowionym na rzecz (…).

 

Suma oszacowania wynosi 29 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kotlin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone