strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jarocinie Tomasz Wejman
Lokal mieszkalny o pow. 65,40 m2, 3 pokoje 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 10:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 65,40 m2, 3 pokoje 
Cena wywoławcza: 49 745,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 32/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W EGZEKUCJI W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Tomasz Wejman na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 1066 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2015 r. o godz. 10:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie z siedzibą przy ulicy Wrocławskiej 6, 63-200 Jarocin, sala 15, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością uczestników postępowania: (…), położonego przy ulicy Podchorążych 7/1, 63-200 Jarocin, dla którego Sąd Rejonowy w Jarocinie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1J/00028901/5.

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje:

Prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 7 położonym w Jarocinie przy ulicy Podchorążych o powierzchni 65,40 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, dwóch skrytek i korytarza (jedno z pomieszczeń przerobione na WC).

Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 654/1293 w prawie własności nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00001149/0, stanowiącej działkę nr 810/3 o pow. 0,0371ha.

Nieruchomość gruntowa jest obciążona służebnością przechodu i przejazdu ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela działek 810/4 i 810/1 w pasie o szerokości 4 m licząc od granicy z działką nr 811, aż do granicy z działką 810/4 i następnie wzdłuż granicy z działką 810/4 w pasie szerokości 4 m na długości 12 m.

 

Suma oszacowania wynosi 66 327,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 745,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 632,70 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 56 1020 2212 0000 5402 0301 5625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w związku z art. 1066 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: komornik, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo komornika oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podchorążych
Miasto: Jarocin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone