strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Grzegorz Krukar
Działka gruntu o pow. 1,6300 ha 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o pow. 1,6300 ha 
Cena wywoławcza: 16 533,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 287/05
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar (tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92) ogłasza, że dnia

 

27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 1, w sali nr 19, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

rolnej niezabudowanej, stanowiąca działkę gruntu nr 149 o pow. 1,6300 ha. Działka nr 149 składa się z następujących użytków: pastwiska trwałe oznaczone symbolem PsIV o pow. 0,0200 ha oraz grunty orne oznaczone symbolem RV o pow. 1,6100 ha. Dla działki nr 149 położonej w miejscowości Gromadka miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zapis: R/57 – teren rolniczy – teren zieleni leśnej. Nieruchomość położona jest w miejscowości Gromadka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW JG1B/00030385/1.

W dniu 13.05.2013 r. złożono w kancelarii umowę dzierżawy zawartą w dniu 18.01.2010 r., na lat 30 pomiędzy dłużnikiem i osobą trzecią. Umowa dotyczy nieruchomości o nr KW JG1B/00030385/1 i nieruchomości o nr KW JG1B/00029451/5. Zapisu nie ujawniono w dziale III księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 24 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   16 533,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  2 480,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu

81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 644 81 53

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gromadka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone