strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska
Udział wynoszący 3/4 części w prawie własności nieruchomości – Katowice
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział wynoszący 3/4 części w prawie własności nieruchomości – Katowice
Cena wywoławcza: 132 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 266/01
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

29 października 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70A Katowice,
odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 3/4 części w prawie własności nieruchomości. Nieruchomość – lokal stanowiący odrębną nieruchomość, lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Poprzecznej 6
w Katowicach
wraz z udziałem 1/2 części we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli oraz taki sam udział w prawie własności gruntu.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00019089/5 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 236 000,00 zł natomiast udział dłużnika będący przedmiotem licytacji wynosi 177 000,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 132 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 17 700,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Poprzeczna
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone