strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomość o pow. 0,4275 ha, lokal mieszkalny – 74,45 m2, 62,90 m2, nieruchomość rolna – 4,62 ha, działki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość o pow. 0,4275 ha, lokal mieszkalny – 74,45 m2, 62,90 m2, nieruchomość rolna – 4,62 ha, działki
Cena wywoławcza: 4 501,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1416/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

20 października 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

Godz. 10:00

Druga licytacja nieruchomości (zabudowanej budynkiem byłej obory przekształconym na salę dyskotekową – obecnie pustostan) położonej w obrębie gruntów miejscowości Czeremcha oznaczonej jako działka nr 451/1 o pow. 0,4275 ha,  

dla której IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr BI2P/00019570/1.

Suma oszacowania wynosi 190 597,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 064,66 zł.

Rękojmia 19 059,70 zł.

 

Godz. 10:30

Druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Nurzec Stacja, ul. Świerczewskiego 135 oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 74,45 m2 oraz związany z lokalem udział w wysokości 7445/570811 części we współwłasności działek nr 1178/14, 1178/31 i 1178/32 oraz wspólności przymusowej wspólnej części budynku. Dla lokalu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o nr BI3P/00033312/6.

Suma oszacowania wynosi 71 844,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 896,00 zł.

Rękojmia 7 184,40 zł.

 

Godz. 11:00

Druga licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,90 m2 położonego w Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 31b/3 stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 16467/898300 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00017885/5.

Suma oszacowania wynosi 155 323,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 548,66 zł.

Rękojmia 15 532,30 zł.

 

Godz. 11:30

Pierwsza licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Żurobice oznaczonej jako działka nr 262/4 i 262/3 o łącznej powierzchni 4,62 ha.  

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00003096/6.

Działka nr 262/3 o pow. 0,30 ha

Suma oszacowania wynosi 6 002,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 501,50 zł.

Rękojmia 600,20 zł.

Działka nr 262/4 o pow. 4,32 ha

Suma oszacowania wynosi 2 232 979,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 674 734,25 zł.

Rękojmia 223 297,90 zł.

 

Godz. 12:00

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie gruntów miejscowości Ogrodniki oznaczonej jako działki nr 363, 292/4 i 292/5 posiadające założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00033252/0.

Działka nr 363 o pow. 2,53 ha

Suma oszacowania wynosi 36 814,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 610,50 zł.

Rękojmia 3 681,40 zł.

Działka nr 292/4 o pow. 1,0390 ha

Suma oszacowania wynosi 194 175,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 631,25 zł.

Rękojmia 19 417,50 zł.

Działka nr 292/5 o pow. 3,4809 ha

Suma oszacowania wynosi 64 668,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 501,00 zł.

Rękojmia 6 466,80 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Czeremcha, Nurzec Stacja, Siemiatycze, Żurobice, Ogrodniki   
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone