strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk Kancelaria Komornicza w Lubartowie
Działki o pow. 0,0247 ha, 0,0471 ha, 1,7240 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-19
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0247 ha, 0,0471 ha, 1,7240 ha
Cena wywoławcza: 5 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 23/05
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusz Włodarczyk na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

19 listopada 2015 r. o godz. 11:20

w budynku Sądu Rejonowego w Lubartowie mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej 57 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

1. udziału 4/5 niewydzielonej części nieruchomości, działki nr 365/9 o pow. 0,0247 ha położonej w Woli Lisowskiej, gm. Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1A/00077185/0

·        Suma oszacowania wynosi 7 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 700,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

2. udziału 6/10 niewydzielonej części nieruchomości, działki nr 365/2 o pow. 0,0471 ha położonej w Woli Lisowskiej, gm. Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1A/00076455/7

·        Suma oszacowania wynosi 10 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

3. nieruchomości, działki 365/7 o pow. 1,7240 ha położonej w Woli Lisowskiej, gm. Lubartów, dla której Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1A/00076415/5

·        Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. o. Lubartów 34 1020 3206 0000 8102 0006 3537

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzicie i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lubartów 
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone