strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Szczecinie
Działka gruntu o obszarze 3,0944 ha, zabudowana 5 budynkami gospodarczymi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-15
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu o obszarze 3,0944 ha, zabudowana 5 budynkami gospodarczymi
Cena wywoławcza: 139 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 października 2015 r. o godz. 10:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Pyrzycach przy ul. 1 Maja 16, pokój nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działka gruntu nr 37/13, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0004 miasta Pyrzyce, ul. Rycerza Przybora o obszarze 3,0944 ha, zabudowana pięcioma ruinami budynków gospodarczych. Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00027238/2.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 186 000,00 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), cena wywoławcza wynosi 139 500,00 zł (sto trzydzieści dziewięć  tysięcy  pięćset złotych).

Wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny do dnia 15.10.2015 r. do godz. 10:00.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed terminem licytacji wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uprzednio uzgodnionym przez organ egzekucyjny oraz przeglądać w siedzibie organu egzekucyjnego akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie wystąpiły o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji,              nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia nieruchomości ani też obniżenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (91)  578 91 57 oraz w siedzibie organu – pokój 3. Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

POUCZENIE

Na czynność organu egzekucyjnego dotyczącą obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rycerza Przybora
Miasto: Pyrzyce 
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone