strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Nieruchomość gruntowa o pow. 1 400 m2 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 1 400 m2 
Cena wywoławcza: 264 909,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 388/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 623 położoną w miejscowości Brzozówka przy ulicy Wspólnej, gmina Lisia Góra, o powierzchni 1 400 m2, na terenie której znajdują się dwa budynki mieszkalne: jeden jest budynkiem murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 124,33 m2, drugi jest budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, murowanym, parterowym częściowo podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 52,10 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie księga wieczysta TR1T/00118192/8. Właścicielem nieruchomości są: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 353 213,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych) w tym:

 

-       Wartość rynkowa szacowanego prawa własności do części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki gruntowej nr 623 o powierzchni 750 m2 zabudowanej budynkiem domu mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 124,33 m2 wynosi: 267 886,00 zł.

-       Wartość rynkowa szacowanego prawa własności do części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki gruntowej nr 623 o powierzchni 650 m2 zabudowanej budynkiem domu mieszkalnego jednorodzinnego, parterowego, niepodpiwniczonego z poddaszem nieużytkowym o powierzchni użytkowej 52,10 m2 wynosi: 85 327,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 264 909,75 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 75/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 21.10.2015 r. i 28.10.2015 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wspólna
Miasto: Brzozówka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone