strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny
Lokal mieszkalny o powierzchni 35,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-04
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 35,60 m2
Cena wywoławcza: 54 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1506/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Przemysław Leśny Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 955 kpc., że w dniu

 

4 listopada 2015 r. o godz. 8:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w sali nr 27 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości

Jastrzębie-Zdrój przy ul. Marusarzówny 13/8 o powierzchni 35,60 m2 posiadający założony zbiór dokumentów prowadzony przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Jastrzębiu-Zdroju.

Ww. lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 72 000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 54 000,00 zł.

 

Będący przedmiotem niniejszej licytacji lokal o powierzchni 35,60 m2 składa się 1 pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni 2,90 m2.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 7 200,00 zł w jeden z następujących sposobów:

̶          w gotówce, w kancelarii komornika;

̶          przelewem na rachunek bankowy w 78 1020 2401 0000 0302 0384 5351 PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Gliwicach uznanym najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację;

̶          w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marusarzówny
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone