strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 15,0020 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-23
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 15,0020 ha
Cena wywoławcza: 4 277 632,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3544/09
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski (tel. (71) 785 40 11, (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

23 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, należącą do dłużników: (…), położonej w Wojkowicach, gm. Żórawina, w obrębie działek nr 201/1 i 201/2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00148683/0.

Przedmiotowe działki o łącznej powierzchni 15,0020 ha położone są w jednym kompleksie, w bezpośrednim sąsiedztwie wjazdu na autostradę Wrocław-Wschód. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Wrocławskiej. Teren działek płaski, o kształcie regularnym, niezadrzewiony, wykorzystywany rolniczo. Nieruchomość nie posiada połączenia do żadnych elementów infrastruktury technicznej. W granicach działki nr 201/1 przebiega napowietrzna linia energetyczna i stoją słupy energetyczne. Otoczenie społeczno-ekonomiczne nieruchomości bardzo dobre. Działka nr 201/1 przeznaczona jest w Studium gminnym pod uprawy polowe, natomiast działka nr 201/2 przeznaczona jest pod aktywność gospodarczą. Nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym do dnia 11.03.2090 roku.

Sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek VAT).

Suma oszacowania wynosi 5 703 510, 00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 277 632,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 570 351,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100 z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 3544/09”.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Licytant przystępujący do przetargu jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, albo do złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 przywołanej ustawy.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 8.10.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 13:00 do godz. 13:20.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wojkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone