strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Udział 8988/10000, budynek administracyjno-biurowy 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 8988/10000, budynek administracyjno-biurowy 
Cena wywoławcza: 6 063 377,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 15286/14
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski ogłasza, że w dniu

 

29 października 2015 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału należącego do dłużnika: (…) w wysokości 8988/10000 w prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Racławickiej nr 15, 17 i 19, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 58, a także prawa współwłasności posadowionego na ww. działce budynku administracyjnego, garaży oraz budynku biurowego, stanowiącej odrębny przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00021535/2. Budynek administracyjno-biurowy jest obiektem wolnostojącym, dziewięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, o konstrukcji ścian wielkopłytowej o łącznej powierzchni użytkowej 4 493,75 m2. Do tylnej ściany budynku przylega dwukondygnacyjna przybudówka, o murowanej konstrukcji ścian, niepodpiwniczona. W parterze budynku znajdują się dwa wyodrębnione lokale usługowe o łącznej powierzchni użytkowej 426,00 m2. Stan budynku oceniono jako dostateczny. Budynek biurowy (pawilon) jest obiektem typu „barakowego”, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, o murowanej konstrukcji ścian, w kształcie litery L. Powierzchnia użytkowa tego budynku wynosi 654,71 m2. Zespół garażowy składa się z 8 boksów garażowych o łącznej powierzchni użytkowej 129,84 m2, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, o murowanej konstrukcji ścian. Stan budynku biurowego oraz zespołu garażowego oceniono jako poniżej dostatecznego – obiekty kwalifikują się do rozbiórki. Teren nieruchomości wyposażony jest w drogę utwardzoną, a także w sieć: teleinformatyczną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą. Działka gruntu znajduje się w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren pełni funkcję zabudowy mieszkaniowej kameralnej.  

Sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek VAT). Suma oszacowania wynosi 8 084 503,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 063 377,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 808 450,30 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: "rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 15286/14", najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 14.10.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 12:00 do godz. 12:30.

W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Racławicka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone