strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Słupcy Witold Guziński
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,8069 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,8069 ha
Cena wywoławcza: 99 195,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57, fax 274 31 58) ogłasza, że dnia

 

29 października 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy Armii Krajowej 2 w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej: nieruchomość niezabudowana gruntowa położona w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej, gmina Pyzdry, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, stanowiącej sad, oznaczonej numerem geodezyjnym 92 o powierzchni 1,8069 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem KN1S/00010740/0.

 

Działka nr 92 o fizycznej powierzchni 1,8069 ha, stanowi 1,4477 ha przeliczeniowych. Usytuowana jest bezpośrednio przy ul. Wrzesińskiej w Pyzdrach, a jej granice przedstawiają nieforemnie ukształtowany trójkąt. Z informacji Urzędu Miasta i Gminy Pyzdry wynika, że miasto nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry na długości 250 m od drogi wojewódzkiej nr 422 działka posiada ukierunkowanie jako teren zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, natomiast pozostała część działki to tereny rolnicze.

Na terenie działki znajdują się następujące drzewa owocowe, stanowiące własność (…) i podlegające sprzedaży razem z szacowaną nieruchomością:

̶          jabłonie (różne odmiany), wiek drzew 23 lata w ilości 235 szt.

̶          grusze odmiany Lukasówka, wiek drzew 28 lat w ilości 80 szt.

̶          grusze odmiany Lukasówka, wiek drzew 14 lat w ilości 36 szt.

̶          czereśnie (różne odmiany), wiek drzew 28 lat w ilości 50 szt.

̶          czereśnie (różne odmiany), wiek drzew 15 lat w ilości 10 szt.

̶          śliwka (różne odmiany), wiek drzew 7 lat w ilości 23 szt.

Cała działka ogrodzona jest siatką stalową o wysokości 1,5 m zawieszoną na stalowych słupkach o wysokości 1,8 m. Na całej długości nad górną krawędzią siatki umocowany jest stalowy drut kolczasty. Brama wjazdowa od strony ul. Wrzesińskiej o szerokości 4,7 m a wysokości 2 m,

położonej: 62-310 Pyzdry, Wrzesińska, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1S/00010740/0.

 

Suma oszacowania wynosi 132 261,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 195,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 226,10 zł + 3,00 zł.

 

Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin 04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrzesińska
Miasto: Pyzdry
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone