strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomości o powierzchniach 0,2781 ha i 0,9220 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o powierzchniach 0,2781 ha i 0,9220 ha
Cena wywoławcza: 67 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 270/12
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 298/1 o łącznej pow. 0,2781 ha położonej w miejscowości Ligota Polska, gm. Oleśnica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy pod nr KW WR1E/00036770/3.

oraz

nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 298/2 o łącznej pow. 0,9220 ha położonej w miejscowości Ligota Polska, gm. Oleśnica, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy pod nr KW WR1E/00036771/0.

 

Opis nieruchomości:

KW WR1E/00036770/3.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Ligota Polska, leżącej około 12 km od Oleśnicy, na granicy z obrębem Poniatowice. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem PsVI – pastwiska klasa VI. Posiada regularny kształt czworoboku foremnego, nieogrodzona, Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na terenie działki znajduje się blaszany pawilon o powierzchni około 60 m2, niezwiązany trwale z gruntem. Pawilon stanowi własność gminy Oleśnica i służył jako zaplecze uczestników rozgrywek meczowych. Został pominięty przez biegłego w procesie wyceny. Na małej części działki – około 18 m2 – teren utwardzony kostką brukową (wzdłuż dłuższej ściany pawilonu). Teren nieruchomości posiada płaską konfigurację, porośnięty dziko rosnącą trawą. Dotychczas nieruchomość wraz z sąsiednią działką nr 298/2 była wykorzystywana jako boisko sportowe.

Wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 298/1 leży na rysunku planu oznaczonym symbolami w części 24 UP (tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej) i w części Lp (w części działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej).

 

KW WR1E/00036771/0.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we wsi Ligota Polska, leżącej około 12 km od Oleśnicy, na granicy z obrębem Poniatowice. W ewidencji gruntów oznaczona symbolem PsVI – pastwiska klasa VI. Działka posiada nieregularny kształt, wielokąta nieforemnego, nieogrodzona i niezagospodarowana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości posiada płaską konfigurację, porośnięty dziko rosnącą trawą. Dotychczas nieruchomość wraz z sąsiednią działką nr 298/1 była wykorzystywana jako boisko sportowe. Wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 298/2 leży na rysunku planu oznaczonym symbolami w części 24 UP (tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej), w części Lp (w części działki przeznaczonej pod poszerzenie i realizację drogi publicznej) i w części GP (w części działki przeznaczonej pod poszerzenie drogi publicznej). Przez teren działki przebiega orientacyjna trasa planowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

 

Cały teren objęty planem działki nr 298/1 i 298/2 położony jest w obszarze wysokiej ochrony zbiorników wód podziemnych nr 322 – Zbiornik Oleśnica. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód podziemnych stosownie do przepisów.

 

Nieruchomość o numerze KW WR1E/00036770/3 oszacowana jest na kwotę: 100 950,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 300,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w kwocie 10 095,00 zł.

Nieruchomość o numerze KW WR1E/00036771/0 oszacowana jest na kwotę: 345 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 230 200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10sumy oszacowania w kwocie 34 530,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265. Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 20.10.2015 r. o godz. 10:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke ul. Kilińskiego 2/lok. 3-5, 56-400 Oleśnica Śląska, tel./fax (71) 75 85 312 powołując się na numer sprawy AN KM 270/12.

Strona internetowa Komornika www.komornikolesnica.pl; www.arkadiusznitschke.pl

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ligota Polska
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone