strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański
Lokal mieszkalny o powierzchni 26,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 26,70 m2
Cena wywoławcza: 71 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1345/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 października 2015 r. o godz. 10:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr X, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

tj. ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: Kielce, ul. Bohaterów Warszawy 7/57 o powierzchni użytkowej 26,70 m2 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach (adres spółdzielni: Kielce, ul. Kujawska 26), dla którego nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 95 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 540,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP 87 1240 4416 1111 0010 4604 3453 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bohaterów Warszawy
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone