strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Udziały w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0524ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0524ha
Cena wywoławcza: 124 289,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1839/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJACH DWÓCH UDZIAŁÓW WYNOSZĄCYCH

PO 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. – wadia wyłącznie na konto komornika

 

o godz. 14:45

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, Poznań, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako udział dłużniczki (…) wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – działka nr 83.

 

o godz. 15:15

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, Poznań, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako udział dłużnika (…) wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej – działka nr 83.

 

Nieruchomość położona jest w Poznaniu przy ul. Krańcowej 51 o łącznej powierzchni 0,0524 ha i posiada założoną Księgę Wieczystą nr KW PO2P/00019752/3 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a . Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 103,00 m2, budynkiem pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 33,40 m2 stanowiącym współwłasność w udziale wynoszącym 1/2 części (…)i w udziale wynoszącym 1/2 części (…).

 

Wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi: 372 868,00 zł.

Wartość rynkowa udziału dłużniczki (…) w wysokości 1/2 części wynosi: 186 434,00 zł. Wadium (udziału ww. dłużniczki) wynosi 18 643,40 zł.

Cena wywołania udziału ww. dłużniczki (2/3 ceny oszacowania) (…) wynosi: 124 289,33 zł.

Wartość rynkowa udziału dłużnika (2/3 ceny oszacowania) (…) w wysokości 1/2 części wynosi: 186 434,00 zł. Wadium (udziału ww. dłużnika) wynosi 18 643,40 zł.

Cena wywołania udziału ww. dłużnika (…) wynosi: 124 289,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmie do udziału dłużniczki w wysokości 18 643,40 zł, do udziału dłużnika wysokości 18 643,40 zł. Rękojmie powinny być wpłacone na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 3.11.2015 r. godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marcinkowskiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone