strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,2189 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,2189 ha
Cena wywoławcza: 261 397,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3512/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 10:15 (wadium od godz. 10:00)

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu II Wydział Cywilny al. Marcinkowskiego 32 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym (o pow. użytkowej 56,00 m2 w skład którego wchodzi weranda, korytarz, kuchnia przejściowa, 3 pokoje w tym jeden przejściowy, łazienka z wc) działka nr 342/13 o pow. 0,2189 ha, położonej w miejscowości Poznań, ul. Majakowskiego 395, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o nr KW PO2P/00031607/2.

Właścicielem ww. nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 348 530,00 zł.

Cena wywołania (3/4 ceny oszacowania) wynosi: 261 397,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości: 34 853,00 zł w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu II Wydział Cywilny al. Marcinkowskiego 18. Rękojmia powinna być złożona w gotówce przed rozpoczęciem licytacji bądź poprzez wpłacenie jej na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 20.11.2015 r. godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Majakowskiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone