strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o pow. 37,91 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 37,91 m2
Cena wywoławcza: 136 755,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4665/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 11:00 (wadium wyłącznie na konto komornika)

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu II Wydział Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu KW PO2P/00220781/7 wynoszącym 3791/2205500 części o łącznej pow. 37,91 m2, położony w miejscowości Poznań przy os. Piastowskie 98/27 posiadający założoną księgę wieczystą nr KW: PO2P/00243895/6 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Lokal położony na III piętrze budynku X-piętrowego i w skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i korytarza. Właścicielem przedmiotowego lokalu jest (…).

 

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182 340,00 zł.

 Cena wywołania wynosi: 136 755,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na konto Komornika rękojmię w wysokości: 18 234,00 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 4010902734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 19.11.2015 r. godz. 14:30. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Piastowskie
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone