strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Drogowe sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ogłoszenie upadłości – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, postanowieniem z dnia 30.09.2015 r. w sprawie o sygn. akt VIII GU 289/15 ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERYJNO-DROGOWEGO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej nr 2 (KRS 0000187687), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Sondeja.

 

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 64/15.

 

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone