strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Arkadiusz Królikowski
Nieruchomości, zabudowania
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-16
Godzina: 08:55:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, zabudowania
Cena wywoławcza: 10 048,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 8397/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski (tel. (89) 642 15 33, fax. 642 07 35) ogłasza, że dnia

 

16 listopada 2015 r. o godz. 8:55 oraz o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr VIII, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: Kotkowo, gm. Łukta, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00037252/2 (o godz. 8:55) oraz nieruchomości położonej: Kotkowo, gm. Łukta, powiat ostródzki. woj. warmińsko-mazurskie, której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą nr KW EL1O/00014053/0 (o godz. 9:00);

̶          nieruchomość gruntowa KW EL1O/00037252/2 obejmująca dziatki nr:

̶          6/19 o powierzchni 0,0819 ha, wartość rynkowa 38 493,00 zł (grunty orne – V),

̶          7 o powierzchni 0,1500 ha, wartość rynkowa 34 500,00 zł (pastwiska – VI),

położone w Kotkowie, gm. Łukta.

Działka nr 6/19 oddalona około 400 m od jeziora Gil i około 300 m od centrum wsi Kotkowo. Przeznaczona na cele zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej. Możliwość podłączenia wody i kanalizacji od strony drogi przez działkę sąsiednią. Dojazd do działki drogą gruntową. Działka nr 7 położona w odległości około 30 m od jeziora Gil (oddzielona od jeziora pasem projektowanej drogi i pasem zieleni, którą stanowią dziko rosnące zakrzaczenia i zadrzewienia), bez prawa zabudowy, przeznaczona na cele projektowanych urządzeń turystycznych UT4 ogólnodostępnych typu plaża. Dojazd do działki drogą utwardzoną kamieniem. Działka nr 6/19 oraz nr 7 nie są zagospodarowane.

̶          nieruchomość gruntowa KW EL1O/00014053/0 obejmująca działki:

̶          6/8 o powierzchni 0,1300 ha, wartość rynkowa 24 700,00 zł,

̶          6/45 o powierzchni 0,0628 ha, wartość rynkowa 15 072,00 zł,

położone w Kotkowie, gm. Łukta stanowią drogę dojazdową (obciążoną służebnością gruntową) na rzecz właścicieli działek usytuowanych wzdłuż drogi zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub przeznaczonych pod zabudowę oraz do działki nr 6/19. Działki nr: 6/19, 6/8, 6/45 sprzedawane są łącznie.

 

Suma oszacowania dziatki nr 6/19 (KW EL1O/00037252/2) wynosi 38 493,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 662,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 849,30 zł.

Suma oszacowania działki nr 7 (KW EL1O/00037252/2) wynosi 34 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 450,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 6/8 (KW EL1O/00014053/0) wynosi 24 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 470,00 zł.

Suma oszacowania dziatki nr 6/45 (KW EL1O/00014053/0) wynosi 15 072,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 10 048,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. to jest 1 507,20 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 13 listopada 2015 r. lub na konto komornika:

PeKaO SA II Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737

w tytule podając „KM 8397/12 rękojmia”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kotkowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone