strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
INSTYTUCJA FILMOWA MAX-FILM SA
Kino Wojtek – „MAX-FILM” S.A. 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-23
Godzina: 12:05:00
Przedmiot sprzedaży: Kino Wojtek – „MAX-FILM” S.A. 
Cena wywoławcza: 890 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.  w Warszawie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

 

OGŁASZA

przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Mikołajkach przy Placu Wolności 10 (budynek kina „Wojtek”)

 

Przetarg prowadzony będzie na podstawie Regulaminu zbywania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości przez Spółkę Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A. w Warszawie.

 

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu położonej w Mikołajkach przy Placu Wolności 10, o nr ewidencyjnym 201 i pow. 920 m2, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku kina „Wojtek”, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00023740/7.

Cena wywoławcza wynosi 890 000 zł.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu, która stanowi integralną część niniejszego zaproszenia do składania ofert można (nieodpłatnie) odbierać w siedzibie IF” MAX-FILM” S.A. w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 11, od dnia 8.10.2015 r. w godzinach 8:00-15:00.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – kino „Wojtek” należy składać w sekretariacie IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie przy ul. Panieńskiej 11, w terminie do dnia 23.10.2015 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.10.2015 roku o godz. 12:05. w siedzibie IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 11. Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej, tj. 89 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 22.10.2015 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie bez podania przyczyny.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerami: (22) 619 22 02 lub 602 253 786 u pracownika IF „MAX-FILM” S.A. w Warszawie – Pana Stefana Wolskiego.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Plac Wolności
Miasto: Mikołajki
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone