strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działki o pow. 0,7100 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-02
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,7100 ha
Cena wywoławcza: 174,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2522/13
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 listopada 2015 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

I.    działki nr 793/6, 794/2, 793/5 zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowane działki nr 792/3, 793/9, 793/10, 794/7, 794/8, 794/13 stanowiące jednolitą całość o pow. 0,7100 ha;

II.  działka nr 794/10 o pow. 0,1700 ha;

położone: Targowisko, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce  ZWKW Niepołomice nr KR2I/00017238/4.

 

I.            Działki oszacowane są łącznie na kwotę 369 672,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 277 254,00 zł.

II.          Działka 794/10 oszacowana jest na kwotę: 13 192,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 9 894,00 zł.

 

III. działka nr 794/10 o pow. 0,1700 ha;

 Udział w wysokości 1/4 części nieruchomości w działkach nr 792/5 oraz 793/12 stanowiące drogę dojazdową, położone: Targowisko, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce  ZWKW Niepołomice nr KR2I/00019157/6.

 

III. Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 792/5 oszacowany jest na kwotę: 5 087,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 815,25 zł.

Udział w wysokości 1/4 części w działce nr 793/12 oszacowany jest na kwotę: 233,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 174,75 zł.

 

Działki stanowią własność dłużnika: (..).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działki stanowią jednolitą całość, na których posadowiony jest budynek mieszkalny, o płaskim ukształtowaniu terenu. Działka 794/10 o kształcie prostokąta z umiarkowanym spadkiem terenu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Targowisko  
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone