strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Nieruchomość gruntowa, działki tworzące kompleks funkcjonalno-użytkowy   
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-24
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, działki tworzące kompleks funkcjonalno-użytkowy   
Cena wywoławcza: 70 450,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4386/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu   z  zawiadamia na  podstawie art. 10136 §1 kpc w związku z art. 953 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2015 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu, Pl. Kościuszki 14, 32-600 Oświęcim, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś,  Graniczna  stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadającej założoną księgę wieczystą w  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR2E/00014745/6, oznaczonej jako: Nieruchomość gruntowa  opisanej jako – nieruchomość gruntowa, obejmująca działki nr 858/3 o powierzchni 0,0908 ha, nr 858/4 o powierzchni 0,0151 ha, nr 858/5 o powierzchni 0,1237 ha, położona w miejscowości Nowa Wieś w rejonie ul Granicznej. Działki niezabudowane, nieogrodzone, uzbrojenie podstawowe w granicy, działka nr 858/4 stanowi drogę dojazdową  do działek nr 858/3, 858/5. Działka nr 858/3 i 858/5 płaskie, o foremnym kształcie – prostokątnym. Zgodnie z MPZP wszystkie działki położone w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem MN. Działki nr 858/3 i 858/4 dodatkowo w niewielkiej części położone w terenach R – tereny rolnicze. Działki tworzą kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej powierzchni 22a96m2, dlatego opisywane i szacowane będą łącznie. Przyszłościowo działki nr 858/3 i 858/5 mogą zostać zbyte osobno wraz z udziałem w działce nr 858/4, która stanowi drogę dojazdową do obu działek. Dojazd do nieruchomości drogą gminną, gruntową, utwardzoną.  Atrakcyjność lokalizacyjna – korzystna dla celów mieszkaniowych. 

  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 70 450,00 zł (1/2 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 14 090,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

 

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji.  Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12 dnia następnego – w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Graniczna
Miasto: Nowa Wieś
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone