strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, pow. uż. pomieszczeń mieszkalnych 136 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-14
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, pow. uż. pomieszczeń mieszkalnych 136 m2
Cena wywoławcza: 300 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2205/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00055689/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 we Wrocławiu, w sali nr 109, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej: 55-040 Kobierzyce, ul. Kwiatowa 23, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00055689/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, wolnostojącym. Działka o nr 185/44 ma kształt regularny, jej teren jest w większości płaski, ogrodzony od frontu płotem, (murowane słupki pokryte płytkami z elementami metalowymi z bramą przesuwną i furtką), w pozostałej części ogrodzenie stanowi siatka metalowa rozciągnięta na słupkach metalowych oraz płot drewniany. W przedniej części działki znajduje się posadowiony budynek mieszkalny, za nim zagospodarowane podwórko z licznymi nasadzeniami. Budynek mieszkalny wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej, otynkowany, ocieplony, stropodach płaski, kryty papą, okna PCV. Dobudówka od strony północnej stanowi ganek będący wejściem do domu, a od strony zachodniej przedłużenie budynku mieszkalnego. Dobudowane części domu pokryte dachem o konstrukcji drewnianej, wyłożonym blachodachówką, z oknami połaciowymi, drewnianymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych wynosi ok. 136 m2. Standard wykończenia został oceniony przez biegłego jako przeciętny. W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia gospodarcze, w tym kotłownia, garaż. Nieruchomość uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Gaz znajduje się w drodze bezpośrednio przy działce.

Suma oszacowania wynosi 400 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 000,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu

45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 13.12.2015 r. (art. 962 § 1 KPC), tytuł przelewu:  „rękojmia na licytację – KM 2205/14 (imię i nazwisko licytanta)”.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5 kpc na dzień 7.12.2015 r. na godz. 10:00. Komornik informuje, że od dnia 8.12.2015 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kwiatowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone