strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości – Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-27
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości – Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski
Cena wywoławcza: 260 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Mariana Bednarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Nysie

sprzeda z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert:

 

1. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej – obejmującej działkę nr 1/65 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00075040/2, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 1 120 600 zł,  

 

2. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej – obejmującej działkę nr 5/6 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00066417/0, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 599 600 zł,

  

3. udział w 20/100 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej – obejmującej działkę nr 1/31 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00064527/0, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 364 000 zł,

 

4. prawo własności 1/2 części nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnym położonym w Nysie przy ul. Rynek 23/2 oraz związanego z nim udziałem w 114/1000 częściach w prawie użytkowania wieczystego – dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00037925/2, którego wartość szacunkowa udziału na dzień 15 listopada 2012 roku wyniosła 71 500 zł,

 

5. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej – obejmującej działkę nr 1/14 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00063945/9, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 380 000 zł,

 

6. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Otmuchowskiej – obejmującej działkę nr 5/7 dla której Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00068581/4, za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 260 000 zł.

 

Do cen nieruchomości może zostać doliczony należny podatek VAT, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr:

                              35 1090 2167 0000 0001 3060 1173

oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „OFERTA – V GUp 8/15”, w terminie do dnia 27 października 2015 roku, godz. 15:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 27 października 2015 roku o godzinie 15:10.

 

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2),

tel. (77) 433 08 68 lub 886 921 701,

mail: syndyk@syndyk-online.com

oraz na stronie internetowej www.syndyk-online.com

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nysa
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone