strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1,1200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1,1200 ha
Cena wywoławcza: 473 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 595/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

1 grudnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali C-112 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       działki nr 299/4 położonej w miejscowości Luborzyca – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, objętej KW KR1P/00113580/9. Dziaka nr 299/4 o pow. 1,1200 ha posiada dostęp do drogi publicznej nr 776. Zabudowana jest domem mieszkalnym o numerze porządkowym 243 o pow. użytkowej ok. 217 m2. Technologia budowy tradycyjna z pustaka. Budynek kryty dachem dwuspadowym kryty blachą. Dom czterokondygnacyjny o zmiennej wysokości. Ogrzewany piecem węglowym, media, elektryka, szambo, woda. Dom użytkowany na parterze budynku. Nieruchomość ogrodzona jest płotem murowanym z drewnianymi sztachetami. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa otwierana pilotem. Posesja częściowo utwardzona płytami betonowymi. Zagospodarowana zielenią i architekturą ogrodową. Na działce nieużytkowany basen.

 

Nieruchomości wyżej opisane są własnością dłużnika (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych).

 

Nieruchomość objęta KW KR1P/00113580/9 oszacowana jest  na kwotę 631 200,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 473 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww.  nieruchomości, tj. kwotę 63 120,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy wpłacać w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotra Hanauska:

nr 71 8619 0006 0030 0025 8007 0001,

podając na dowodzie wpłaty „rękojmia w sprawie VII KM 595/14” oraz dokładny adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze Komornika mieszczącym się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Luborzyca
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone