strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznianiu Tomasz Zarzycki
Miejsca postojowe przy ul. Garbary w Poznaniu
(nieruchomości - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-28
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Miejsca postojowe przy ul. Garbary w Poznaniu
Cena wywoławcza: 24 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 611/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu:

 

28 października 2015 r. o godz. 13:50

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sala 333 w sprawie KM 611/12, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – miejsc postojowych położonych w miejscowości Poznań, ul. Garbary 95/1 BN:

-       miejsce postojowe nr 32,

-       miejsce postojowe nr 33,

-       miejsce postojowe nr 35,

-       miejsce postojowe nr 36,

posiadających założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00255227/3.

 

Nieruchomość – miejsca postojowe oszacowane są na łączną kwotę: 130 400,00 zł – jedno miejsce postojowe oszacowane jest na kwotę 32 600,00 zł.

Cena wywoławcza jednego miejsca postojowego w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania pojedynczego miejsca postojowego, tj. kwotę: 24 450,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 3 260,00 zł – od jednego miejsca postojowego najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii, bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku

PKO BP SA I O. Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714

przy czym wpłata na konto musi być odnotowana najpóźniej 27.10.2015 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Przy wpłacie rękojmie należy w tytule przelewu podać numer miejsca postojowego.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 2345/14/3/N w dniach od 14.10.2015 r. do 28.10.2015 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Garbary
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone